ગુજરાત ધાર્મિક

માનવતા નુ ઉત્તમ ઉદાહરણ 68000 રુપીયા ભરેલુ પાકીટ ઈસ્માઈલ ભાઈ એ પરત કરયુ

શેર કરો

માણસા મા  ઈમાનદારીનું ઉદાહરણ જોવા મળ્યું. માણસા શહેરમાં લોકોને અવરજવર વચ્ચે આજ રોજ માણસા જનતા ગરાજ સભ્ય અજાણ્યા વ્યક્તિ નું રૂપિયા ૬૮૦૦૦ ભરેલું પાકીટ બજાર વચ્ચેથી મળ્યું હતું. આ પાકીટ જનતા ગરાજ સભ્ય લતીફ ભાઈ ને મળ્યું હતું. તેમણે પોતાની ઇમાનદારી અને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આજે પૂરું પાડ્યું હતું. રૂપિયા ૬૮૦૦૦ ભરેલું પાકીટ જે વ્યક્તિનું ખોવાયું હતું તે વ્યક્તિને તેમના શોધી કાઢી પરત આપ્યું હતું. ત્યારે તે વ્યક્તિ પણ ભાવુક થયો હતો અને કહ્યું હતું કે આવા કળિયુગમાં પણ માનવતા અને ઇમાનદારી જીવિત છે. ત્યારે વાત જાહેર થતાં લોકો જનતા ગરાજ સભ્ય એવા લતીફ ભાઇને સૌ કોઈએ તેમની ઇમાનદારી ને બિરદાવી હતી અને ધન્યવાદ આપ્યા હતા. ત્યારે જનતા ગરાજ આગેવાન પરેશભાઇ વ્યાસ જણાવ્યું હતું કે લતીફભાઇએ એક ઉત્તમ કામ કરી તમારી સંસ્થાનું ગર્વ વધાર્યું છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જનતા ગરાજ એક એવી સંસ્થા છે જે લોકોને પડતી મુશ્કેલીઓ અને લોકોના સેવાકીય કાર્ય કરતી સંસ્થા છે.જેને કોઇ પણ રાજકીય પાર્ટી સાથે લેવા-દેવા નથી. જનતા ગરાજ સંસ્થા ૨૪ કલાક લોકોના કાય માટે તત્પર હોય છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે જનતા રાજ સંસ્થાઓ બનાવવાનો વિચાર સાઉથની એક ફિલ્મ પરથી આવ્યો હતો.


શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *