ગુજરાત

જાણો વહાલી દીકરી યોજના વિશે મળશે આટલી રકમ

શેર કરો

A અરજી સાથે રજૂ કરવાના આધાર પુરાવા: 1- દીકરી નું જન્મનું પ્રમાણપત્ર માતા-પિતાના આધારકાર્ડ
2- માતાના જન્મનું પ્રમાણપત્ર
3-માતાપિતાની વાર્ષિક આવકનું પ્રમાણપત્ર
(મામલતદાર/તાલુકા વિકાસ અધિકારી/ચીફ ઓફિસર દ્વારા આપવામાં આવેલ)
4-કુટુંબમાં જન્મેલા અને હયાત બાળકોનું જન્મ ના દાખલા
5-સંતતિ નિયમનના પ્રમાણપત્રસંતાન હોયત્યારે
નિયત નમુનામાં સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ કરેલ દંપતિનું સોગંદનામુ. B લાભાર્થી  ની પાત્રતા : તા.૨-૮-૨૦૧૯ કે ત્યારબાદ જન્મ થયેલ
દિકરી ને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.
-એક દંપતિ પ્રથમ અને દ્વિતીય દિકરી બન્નેને લાભ મળવાપાત્ર થશે. પરંતુ દ્વિતીય દિકરી પછી દંપતિએ સંતતિ નિયમનના ઓપરેશન કરેલું હોવું જોઈએ.
-પ્રથમ દિકરો અને બીજી દીકરી હોય તો બીજી દીકરી ને સહાય મળવાપાત્ર થશે.
પરંતુ દ્વિતીય દીકરી પછી દંપતિએ સંતતિ ૪૬ પ્રથમ દિકરો અને બીજી બન્ને દિકરી દિકરી ને ‘વ્હાલી દિકરી યોજના’ નો કરેલું હોવું જોઈએ.
નિયમન નું ઓપરેશન કરેલું હોવું જોઈએ.
-(જોડીયા) કે તેથી વધુ એક સાથે જન્મવવાના અપવાદરૂપ કિસ્સામાં તમામ લાભ મળવાપાત્ર થશે. પરંતુ દ્વિતીય દિકરી પછી દંપતિએ સંતતિ નિયમનના ઓપરેશન કરાવેલું હોવુ જોઈએ
-દિકરીના જન્મ સમયે માતાની ઉમર ૧૮ કે તેથી વધુ વર્ષ હોવી જોઈએ. C યોજના નો હેતુ : -દિકરીઓનું જન્મ પ્રમાણ વધારવું.
-દિકરીઓનો શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશીયો ઘટાડવો.
-દિકરીઓ / સ્ત્રીઓનું સમાજમાં સર્વાગી
શક્તિકરણ કરવું.
-બાળલગ્ન અટકાવવા. “વ્હાલી દીકરી યોજના’ નું અરજી પત્રક મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રી ની કચેરી ખાતેથી વિના મૂલ્ય મળશે.
તા.૦૨-૦૮-૨૦૧૯ બાદ જન્મેલ દિકરી ના કુટુંબીજનો દ્વારા દીકરી જન્મના એક વર્ષની સમય મર્યાદામાં નિયત નમૂનામાં આધાર પુરાવા સહિત અરજી કરવાની રહેશે. D- આવક  મર્યાદા :- વ્હાલી દીકરી યોજના અંતર્ગત લાભ મેળવવા માંગતા દંપતિની (પતિ-પત્નિની સંયુકત) વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય લાભાર્થી ના જન્મ ના તરત આગળના ૩૧ મી માર્ચના રોજ પૂર્ણ થતા વર્ષના
અને શહેરી વિસ્તાર માટે એક સમાન રુપિયા 120000 થી ઓછી હોવી જોઈએ. E મળવા પાત્ર રકમ :-
પ્રથમ હપ્તો :દિકરીઓને પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે રુપિયા 4000 મળવા  પાત્ર થશે બીજો હપ્તો:નવમા ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે 6000 રુપિયા  ની સહાય મળવાપાત્ર થશે. છેલ્લો હપ્તો:
૧૮ વર્ષની ઉંમરે ઉચ્ચ શિક્ષણ / લગ્ન સહાય
તરીકે કુલ રૂા. ૧,૦૦,૦૦૦/- સહાય મળવાપાત્ર થશે. પરંતુ દીકરીના બાળલગ્ન થયેલ ન હોવા જોઇએ મિત્રો  આ લેખ અન્ય  લોકો સાથે શેર કરો કોઈક  જરુરીયાત મંદ લોકો ને કામ લાગશે.


શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *