ગુજરાત દેશ અને દુનિયા

શુ તમે ચેક થી પૈસા ની લેવડ લેવડ કરો છો તો જાણી લો RBI નો આ નવો નિયમ…

શેર કરો

ભારત ની સર્વોચ્ચ બેન્ક RBI એ હાઈ  વેલ્યુ  ના ચેકના લેવડ લેવડ ના નિયમો  મા ફેરફાર કર્યા  છે


ચૂકવણી  સામે ગ્રાહકો  સાથે થતી ધોકાઘડી  અને અને સુરક્ષા  ધ્યાન  મા રાખી RBI એ નિયમો  મા ફેરફાર કર્યા  છે.

પોઝિટીવ  પે સિસ્ટમ હેઠળ લાભાર્થી ને ચેક સોંપતા પહેલા ખાતાધારકો  દ્વારા જાહેર કરવામા આવેલી ચેક ની માહીતી જેમકે ચેક ની તારીખ, ચેક ની રકમ, ચેક નંબર, નામ , વગેરે ની સાથે સાથે ચેક ની સામે અને પાછળ ની બાજુ ફોટોની   સાથે શેર કરવો પડશે.

જયારે લાભાર્થી  ચેક ને ઈનકેશ  કરશે કરવા માટે જમા કરશે તો બેન્ક પોઝીટીવ પે મારફતે પ્રદાન  કરવામાં આવેલ માહીતી સાથે તુલના કરવામાં આવશે અને બંન્ને  માહીતી  સમાન અને યોગ્ય  હોત તો જ ચેક ક્લિયર થશે. RBI એ 50 હજાર થી વધારે રકમ વાળા ચેક માટે આ નિયમ લાગુ કરેલો છે RBI  આ બાબત મા વધુ નિતી નિર્દેશ જાહેર કરશે.


શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *