દેશ અને દુનિયા મનોરંજન

પ્રેમ હોય તો આવો આ આબેહુબ બનાવડાવ્યુ પત્ની નુ સ્ટેચ્યુ

પ્રેમ  નુ જુનુંન  કાઈક  અલગ જ હોય છે શાહજહાં  એ પ્રેમ  મા મુમતાઝ  માટે તાજમહેલ બનાવ્યો  હતો. સાચા પ્રેમ  ની આ જ તાકાત છે આવી  જ એક સાચા પ્રેમ  ની વાત કર્ણાટક  મા સામે આવી છે. તે કર્ણાટકના કોપપાલમાં રહેતા એક ઉદ્યોગપતિ શ્રીનિવાસ ગુપ્તા છે પરંતુ તેની સાથે બેઠેલી મહિલા સજીવ નથી.  આ તેની પત્નીનું […]