દેશ અને દુનિયા ધાર્મિક

ભારતના રહસ્યમય સ્થાનો : મડદાનું તળાવ ઉત્તરાખંડ અને કરણી માતા મંદિર રાજસ્થાન

મડદા નું તળાવ ઉત્તરાખંડ : સ્કેલેટન લેક ઉત્તરાખંડના રૂપકુંડ શહેરમાં સ્થિત છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે ભૂતકાળમાં રૂપકુંડ તળાવનું બરફીલો પાણી એક ચોક્કસ સમયમાં પીગળતા 200 માણસોના છુપાયેલા હાડપિંજરના અવશેષો દેખાય છે. સંશોધન મુજબ, આ હાડપિંજર લગભગ 1200 વર્ષ પહેલાંનું માનવામાં આવે છે. અને આ પ્રદેશની પ્રખ્યાત લોકવાર્તાઓ અનુસાર, માનવામાં આવે છે કે આ […]

ગુજરાત દેશ અને દુનિયા

કેમ મેર દંપતિ એ લંડન નુ વૈભવશાળી જીવન છોડી પસંદ કર્યુ ગામડા નુ પરંપરાગત જીવન…

ધારો કે તમે વિશ્વના સૌથી મોટા ગણાતા લંડનના હિથ્રો એરપોર્ટ ઉપર એર હોસ્ટેસ તરીકે કામ કરતા હો અને લંડનની વૈભવી લાઈફ સ્ટાઈ જીવતા હો, પતિ સાથે સુખી હો અને અચાનક જ તમને કોઈક એ બધું છોડાવીને ભારતના અંતરિયાળ ગામડામાં રહેવાનું કહે અને ખેતી કે પશુપાલન વ્યવસાય સ્વીકારવા કહે તો તમે તૈયાર થાઓ ખરા…!!? મને ખબર […]