ગુજરાત દેશ અને દુનિયા ભાવનગર

લસણ અને મધ નો આ રીતે કરો ઉપયોગ શરદી ઉધરસ અને અન્ય બિમારી ઓ મા મળશે રાહત

મધ અને લસણ દૂર કરે છે આ અનેક બીમારીઓ…. વરસાદની ઋતુમાં લોકોને શરદી-ખાંસી, કફ, ગળાના ચેપ જેવા અનેક રોગોનો ભોગ બનવાની શક્યતા બમણી થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં જો આપણે કેટલીક બાબતો પર ધ્યાન આપીએ તો આ રોગોથી સરળતાથી બચી શકાય છે. લસણ અને મધ લગભગ તમામ ઘરોના રસોડામાં રહે છે, પરંતુ જો તમે દાદી-નાનીના […]