દેશ અને દુનિયા

ભારત ના વૈવિધ્યપૂર્ણ ગામડાઓ

ભારત ગામડાઓ નો બનેલો દેશ છે અને દરેક ગામડું કૈંક ને કૈક વિશેષતા ધરાવે છે . આવો આજે આપને જાણીએ ભારત ના એવાજ કોઈક ગામડાઓ વિશે જે જાણી ને તમને સો ટકા આશ્ચર્ય થશે . -> ભારત ના મહારાષ્ટ્ર માં આવેલું શનિ શિંગડાપુર નામ નું ગામ જેની વિશેષતા એ છે કે અહીંયા ગામડા ના કોઈ […]