ગુજરાત દેશ અને દુનિયા ધાર્મિક ભાવનગર

જાણો હનુમાનજીના પુત્ર વિશે!

શેર કરો

પવનપુત્ર હનુમાનજી બ્રહ્મચારી હતા ત્યારે કોઈ તેમના પુત્ર કેવી રીતે હોઈ શકે. વાલ્મિકી રામાયણ અનુસાર, તેમના પુત્રની વાર્તા હનુમાનની લંકા સળગાવવાથી સંબંધિત છે.

તે સમયે હનુમાનજી સીતાની શોધમાં લંકા પહોંચ્યા અને જ્યારે તેમને મેઘનાદ દ્વારા પકડ્યો, ત્યારે તેમને રાવણના દરબારમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા, પછી રાવણે તેની પૂંછડી સળગાવી અને હનુમાન લંકાને સળગતી પૂંછડીથી બાળી નાખ્યો.

સળગતી પૂંછડીને કારણે, હનુમાનજીને તીવ્ર પીડા થઈ રહી હતી, શાંત થવા માટે, તેઓ સમુદ્રના પાણીથી તેમની પૂંછડીની આગને શાંત કરવા દોડી ગયા. તે સમયે તેના પરસેવાનો એક ટીપું પાણીમાં ટપક્યો જે એક મોટી માછલીએ પીધો હતો. તે માછલી પરસેવાના એક જ ટીપાથી ગર્ભવતી થઈ.

એક દિવસ પાતાળ લોકના અસુરરાજ અહિરાવણના સેવકોએ માછલી પકડી. જ્યારે તેઓ તેનું પેટ ફાડી રહ્યા હતા ત્યારે વાનરના આકારનો એક માણસ તેમાંથી બહાર આવ્યો. તેઓ તેને અહિરાવણ લઈ ગયા. અહિરાવણને તેમને પાટલ પુરીનો રક્ષક બનાવ્યો. આ વાનર હનુમાનના પુત્ર મકરધ્વજ તરીકે પ્રખ્યાત થયો.

જ્યારે અહિરાવણ એ રામ અને લક્ષ્મણને તેમની દેવી સમક્ષ દેવી સમક્ષ બલિ ચઢવવા લાવ્યા હતા, ત્યારે હનુમાન શ્રીરામ અને લક્ષ્મણને મુક્ત કરવા હિમાલય પહોંચ્યા અને ત્યાં મકરધ્વાજાને મળ્યા.

હનુમાનજીને જોઇને મકરધ્વાજે તેની ઉત્પત્તિની કથા કહી.

હનુમાનજી એ અહિરાવણ વધ કર્યો અને ભગવાન શ્રી રામ અને લક્ષ્મણને મુક્ત કર્યા અને મકરધ્વાજાને પાતાળ લોકના રાજા તરીકે નિયુક્ત કર્યા અને તેમને ધર્મના માર્ગે ચાલવાની પ્રેરણા આપી.


શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *