ગુજરાત દેશ અને દુનિયા ધાર્મિક

શ્રી કૃષ્ણ એ કરેલી આ ભવિષ્યવાણી પડી રહી છે આજે સાચી: વાંચો શું હતી ભવિષ્યવાણી

શેર કરો

દુનિયામા આ હિંદુ ધર્મને એક સૌથી જુનો ધર્મ પણ ગણવામા આવે છે. અને શાસ્ત્રો અનુસાર આ ધર્મમા ઘણા દેવી અને દેવતાઓએ પણ જન્મ લીધો અને આ દુષ્ટોનો એ અંત કર્યો છે. અને આ ભગવાન શ્રીરામ અને શ્રીકૃષ્ણ જેવા આ સદ્દગુરુઓએ પણ પોતાના અવતારના આ જીવનકાળ દરમ્યાન અનેક લાખો લોકોને આમ તો જીવવાનો એક નવો રસ્તો પણ દેખાડ્યો. અને આ શ્રીમદ્દભાગવત પુરાણમા આ ધર્મ સાથે એક જોડાયેલા ઘણા રહસ્યો એ ખુલ્લા પાડવામા આવ્યા છે.

અને આ એક પવિત્ર ગ્રંથમાં આ કળિયુગ સાથે જોડાયેલી આ ઘણી એવી વાતોનું એક વર્ણન કરવામા આવ્યુ છે. અને આ આજે ઘણા હજારો વર્ષ પછી પહેલા આ બધી એક વાતોનુ એમા એક વર્ણન કરવામા આવ્યુ હતુ. અને આમ તો ખાસ વાત એ છે કે આ એક મહાન ગ્રંથમા જે કાંઈ પણ એ જીવ વિષે વર્ણન કરવામા આવ્યુ હતુ તે એ ક્યાંકને ક્યાંક આજના આ સમયમા એ સાચુ થતુ એ જોવા મળી રહ્યુ છે.

આ કળિયુગ માટે એક ભગવદ ગીતાની ભવિષ્યવાણી :

આ એક ભવિષ્યવાણી આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા ૫૦૦૦ હજાર વર્ષ પહેલા કરવામા આવી હતી. અને તે એટલી ચોક્કસ છે કે આજે તમે એને નકારી પણ નથી શકતા.

આ કળિયુગમા ફક્ત ધન એ એક માણસના સારા જન્મ અને યોગ્ય વ્યવહાર અને એક સારા ગુણોની નિશાની માનવામા આવશે. અને આ કાયદા અને કાનૂન અને આ ન્યાય એ ફક્ત એક શક્તિના આધાર પર લાગુ કરવામા આવશે.

આ સિવાય મનુષ્ય કળિયુગમા વર્ષના દુકાળથી પરેશાન રહેશે. અને આ દુષ્કાળથી આ મનુષ્ય એ સંપૂર્ણ રીતે બરબાદ થઇ જશે અને આ કળિયુગમાં મનુષ્યના તમામ જીવનની મહત્તમ ઉંમર ૫૦ વર્ષ સુધી રહેશે.

અને આ કળિયુગમા મનુષ્ય એ પોતાના વૃદ્ધ માતા અને પિતાની સેવા નહિ કરે અને તેને નહિ સાચવે. અને આ મનુષ્યએ એ ઠંડી હવા અને ગરમી અને વરસાદ અને બરફથી ઘણુ બધુ એ નુકશાન ભોગવવુ પડશે. અને આ લોકો એ પોતાના ઝગડા અને ભૂખ અને તરસ અને બીમારી અને ગંભીર ચિંતાને કારણે તે પરેશાન થઇ જશે.


શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *