ગુજરાત દેશ અને દુનિયા

મજૂરી કરતા માં બાપ ના દીકરા સફીન હસન કઈ રીતે બન્યા સૌથી યંગેસ્ટ આઇએએસ:જુવો તેમની સફળતા ની વાત તેમના મુખેથી. વિડિયો જુવો અહી

શેર કરો

અન્ય આઇએએસ અને આઇપીએસ ની સંઘર્ષ ની સફર વાંચો અહી .જે વાંચી તમને કોઈ પણ મુશ્કેલી લાગશે નાની એવી.

IAS ના ઇન્ટરવ્યુમાં પુછાતા સવાલો જવાબ સાથે! વાંચો અહી.

16 ફ્રેક્ચર, 8 ઓપરેશન, પરિવારની અવહેલના છતાં ઉમ્મુલ ખેર બની IAS. વધુ વાંચો અહી

નાનપણમાં ભેંસો ચરાવનારી સી.વનમતી આજે છે IAS અધિકારી.વધુ વાંચો અહી

દેશ ના એવા સુદર IAS અધીકારી જે લાખો Followers ધરાવે છે.વાંચો અહી

જાણો કેવી રીતે બન્યો સામાન્ય રીક્ષા વાળા નો દીકરો IAS. વાંચો અહી


શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *