ગુજરાત દેશ અને દુનિયા

હજારો ફૂટ ઉપર ઉડતા વિમાનો માં બેસીને અન્ય વિમાનોની ફોટોગ્રાફી કરતા ફોટોગ્રાફર ના વિડિયો થયા વાયરલ ! જુવો વિડિયો અહી

શેર કરો

તમે હજારો ફીટ ઉપર ઉડતા વિમાનો જોયા હશે પણ જો હજારો ફૂટ ઉપર ઉડતા વિમાનો ની બીજા વિમાન માંથી ફોટોગ્રાફી કરતા ના જોઈ હોય તો જુવો નીચેના વિડિયો.

વિડિયો સાફ સાફ દેખાય રહ્યું છે કે પ્રોફેશનલ ફોટોગ્રાફર બીજા વિમાન માં બેસી ને અન્ય ઉડતા વિમાનો ની ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યા છે.

વિડિયો જોતાં આપડા પણ હોશ ઉડી જાય ત્યારે આવા નીડર ફોટોગ્રાફર ને સલામી આપવિજ પડે

વિડિયો વ્હોટ્સ એપ ના માધ્યમ થી મળેલ છે જે માત્ર લોકો ને કૈંક નવું જોવા મળે તેના ઉદ્દેશ્ય થી મૂકેલા છે.


શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *