ગુજરાત દેશ અને દુનિયા ભાવનગર

15 ઓગસ્ટ પહેલા જાણી લો રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરેવવા ના નિયમો…

શેર કરો

15 મી ઓગસ્ટ ને હવે ગણતરી ના જ દિવસો બાકી રહ્યા  છે ત્યારે આપણે આપણા  રાષ્ટ્ર ધ્વજ   ફરકાવાના  નિયમો  જાણી  લેવા  જોઈએ આપણા દેશ ના  ધ્વજ  ફરકાવાના ઘણા બધા નિયમો  છે આપણે ઉત્સાહ મા આ નિયમો તોડી ને ધ્વજ  ફરકાવતા  હોયે  છીએ એટલા માટે આપણે આ નિયમો જાણી લેવા ખુબ જરુરી છે.

1. સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત વચ્ચે હંમેશા રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવી શકાય છે.

2. ત્રિરંગો ક્યારેય ઝુકાવતો નથી, અથવા તે જમીન પર મૂકવામાં આવતો નથી.  આદેશ કર્યા પછી જ સરકારી ઇમારતો પર ધ્વજને અડધો નમાવી  લહેરાવી શકાય છે.

3. ભારતનો ધ્વજ ક્યારેય પણ પાણીમાં ડૂબાડી ન શકાય અને ધ્વજને કોઈપણ રીતે નુકસાન ન પહોંચાડી શકાય  ધ્વજના કોઈપણ ભાગને બાળી નાખવા, નુકસાન પહોંચાડવા ઉપરાંત, શાબ્દિક અથવા શાબ્દિક રીતે તેનું અપમાન કરવા ઉપરાંત, ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલ અથવા દંડ અથવા બંને હોઈ શકે છે.

4. ધ્વજાનો આકાર લંબચોરસ હોવો જોઈએ.  તેની લંબાઈ અને પહોળાઈ ગુણોત્તર 3: 2 હોવું જોઈએ.

5. ત્રિરંગો હંમેશાં સુતરાઉ, રેશમ અથવા ખાદીનો હોવો જોઈએ.

6. કેસરીનો રંગ નીચે તરફ ફેરવીને ત્રિરંગો લહેરાવવો ખોટું છે.

7. હંમેશા તેની નજીકના ઉચ્ચતમ સ્થળે ત્રિરંગો લહેરાવવો જોઈએ.

8. ત્રિરંગાનું વસ્ત્રો પહેરવું ખોટું છે.રૂમાલ અથવા ગાદી વગેરે બનાવીને ત્રિરંગાનો ઉપયોગ કરવો તે અપમાનજનક છે.


શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *