ભાવનગર

એક બાજુ છે સિમેન્ટ નું શહેર એક બાજુ છે હરિયાળું જંગલ : આવું છે મારું ભાવનગર

શેર કરો

હાલ માં જ ભાવનગર ની ડ્રોન દ્વારા ૩૬૦ ડિગ્રી એંગલ એ તસ્વીર લેવામાં આવી હતી.આ તસ્વીર માં જોતાં એવું દૃશ્યમાન થાય છે કે જાણે એક બાજુ સિમેન્ટ નું જંગલ વસ્યું હોય અને બીજી બાજુ આંખોને ઠંડક આપતી લીલોતરી.આ તસ્વીર માં એક બાજુ ભાવનગર શહેર અને એક બાજુ વિક્ટોરિયા પાર્ક નું જંગલ દૃશ્યમાન થાય રહ્યું છે. આવું દ્રશ્ય જોતા માં એક વાર તો થાય જ આવું છે મારું ભાવનગર .!


શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *