દેશ અને દુનિયા ધાર્મિક

આ સંકેત મળે તો સમજી લેવું કે ભગવાન તમારા પર મહેરબાન છે અને સારો સમય આવી રહ્યો છે.

શેર કરો

શાસ્ત્રો કહે છે કે દૈવી શક્તિઓ ફક્ત તેને જ મદદ કરે છે, જે બીજાના દુખ ને સમજે છે, જે દુષ્ટતાથી દૂર રાખે છે, જે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહે છે, જે નિયમિતપણે તેમના ભગવાનની ઉપાસના કરે છે અથવા સદ્ગુણનું કાર્ય કરે છે. જો તમને લાગે કે હું આવો છુ , તો દૈવી શક્તિઓ ચોક્કસપણે તમને મદદ કરશે. તમારે ફક્ત ધ્યાન આપવાની જરૂર છે તે છે કે તમે સારા માર્ગ પર છો અને તમને ભગવાન તમને જોઈ રહ્યા છે.
જો તમને સપના મા કોઈ મંદિર અથવા ભગવાન જોવા મળે તો એ સારો સંકેત છે અથવા સ્વપ્નમાં તમે આકાશમાં દેવી દેવતા દેખાય અથવા સ્વપ્નમાં તમે દેવ-દેવીઓ સાથે વાતો કરતા હો , તો પછી તમે સમજી જજો કે દૈવી શક્તિઓ તમારા પર દયાળુ છે.


જો તમને લાગે છે કે મારી આસપાસ કોઈ વ્યક્તિ છે અથવા તમને કોઈ કારણ વગર તમારી આસપાસ સુગંધ લાગે છે, તો સમજવું કે અલૌકિક શક્તિ તમારી સહાય માટે તમારી આસપાસ છે.


તમે રાત્રે ઘેરી ઊઘ મા સૂઈ રહ્યા છો અને તમને લાગે છે કે કોઈએ મને અવાજ આપ્યો છે અને તમે અચાનક જાગશો, પણ પછી તમે જોશો કે અહીં કોઈ નથી. પણ અવાજ સ્પષ્ટ હતો. જો તમને ઘણી વાર આવું થાય છે, તો પછી તમે સમજો છો કે તમારી પાસે એક પ્રકારની અલૌકિક શક્તિ છે. આવી સ્થિતિમાં તમારે હનુમાનજીનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને તેમનો આભાર માનવો જોઈએ.


શેર કરો